19113559_10154452977460303_8251137888683080183_n.jpg

Kurs kalender 2018

Det er ingen avsatt dato for dette.

Men alle som vil starte opp med å ta tandeminstruktør lisensen må på forhånd kontakte FL og få avklart dette.

I tillegg må undertegnede kontaktes da kurset skal registreres på MI

Kjell Svanes